Stiven Mnučin ne očekuje da će SAD izdati digitalni dolar u narednih 5 godina

Američki ministar finansija Stiven Mnučin i predsedavajući Federalnih rezervi Džerom Pauel ne predviđaju razvoj nacionalne digitalne valute u zemlji.

Američki ministar finansija Stiven Mnučin rekao je da on i predsedavajući Federalnih rezervi Džerom Pauel ne predviđaju razvoj nacionalne digitalne valute u zemlji.

Mnučin je izneo svoje komentare tokom saslušanja Odbora Predstavničkog doma za finansijske usluge u Vašingtonu, Blumberg je izvestio 5. decembra. „Predsedavajući Pauel i ja smo razgovarali o tome – obojica smo saglasni da u bliskoj budućnosti, u narednih pet godina, ne vidimo potrebu za tim da Fed emituje digitalnu valutu“, rekao je Mnučin.

Izjava ministra finansija nastala je kao odgovor na pitanje o Facebook-ovom projektu libra stejblkoin. Mnučin je dalje rekao da nema prigovora na libru, pod uslovom da je ona u potpunosti usklađena sa bankarskim pravilima i propisima protiv pranja novca (AML), tako da se „ni na koji način ne može koristiti za finansiranje terorizma“.

Kritički stav regulatora prema kriptovalutama

Federalne rezerve su sredinom novembra poslale pismo američkim predstavnicima Frenč Hilu i Bilu Fostersu, u kojem je agencija otkrila da trenutno ne razvija digitalnu valutu centralne banke (CBDC), ali je procenila i nastavlja da procenjuje troškove i prednosti takve inicijative.

Pauel je u pismu rekao da pre izdavanja CBDC-a, Federalne rezerve moraju da odgovore na brojna pravna pitanja, uključujući monetarnu politiku i politiku plaćanja, finansijsku stabilnost, nadzor i operativna pitanja i njihovu ranjivost na sajber-napade.

4. decembra, panel viših finansijskih regulatora u Sjedinjenim Državama na čelu sa Mnučinom je upozorio javnost na navodne rizike od stejblkoina i kriptovaluta. Regulatori su izjavili:

„Ako stejblkoin postane široko prihvaćen kao sredstvo plaćanja ili čuvar vrednosti, poremećaji izazvani stejblkoin sistemima bi mogli da utiču na širu ekonomiju. Finansijski regulatori bi trebalo da pregledaju postojeće i planirane aranžmane za digitalnu imovinu i njihove rizike, prema potrebi.“


Ovaj post je originalno objavljen na ovom sajtu.
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin
Share On Reddit