Šta je Ethereum

Nastanak Ethereuma

Ethereum zaslužuje poseban osvrt jer je važna i velika inovaciju. Tvorac Ethereuma je Vitalik Buterin, koji važi za genija u svijetu kriptotehnologije. On je u svom radu predložio novi vid blockchaina koja bi trebalo da ispravi nedostatke koje ima Bitcoin.

Sredinom 2015. godine pokrenuta je open software platforma na osnovu blockchaina koja programerima daje mogućnost da kreiraju pametne ugovore i decentralizovane aplikacije.

Ethereum je, kao Bitcoin, dijeljena javna blockchain mreža. Bitcoin, kao većina drugih kriptovaluta prije nastanka Ethereuma, nudio je jednu primjenu ove tehnologije — P2P sistem razmjene digitalnog novca. Ethereum omogućava i izvršavanje programskog koda decentralizovanih aplikacija.

Inovacija kojom je to omogućeno je Ethereum Virtuelna Mašina (Ethereum Virtual Machine — EVM) koja predstavlja Tjuring kompletan softver koji radi na Ethereum mreži.

Način rada Ethereum-a

Ethereum je baziran na metodu Dokaza o radu (PoW) kao i Bitcoin, mada je najavljena promjena metode u Dokaz o ulogu (PoS). Rudari se kriptovaluta Ether koja ima istu funkciju kao Bitcoin, ali se koristi i za izvršavanje transakcija u okviru ovog blockchain sistema tj. za plaćanje provizije i za servise na Ethereumu. To znači da se Ether koristi i za decentralizovane aplikacije koje rade na platformi i provizije u okviru ovih aplikacija.

Do nastanka Ethereuma bilo je potrebno značajno znanje matematike, kriptografije, programiranja i velika količina resursa kako bi neko napravio blockchain sistem.

Zahvaljujući Ethereumu programerima je čitav proces značajno olakšan uz pomoć alata koji se nude za pravljenje decentralizovanih aplikacija, odnosno pisanje pametnih ugovora. Bilo ko može da pokrene program, bez obzira na to koji programski jezik koristi. Potencijalno bilo koja usluga koja je centralizovana, može biti decentralizovana uz pomoć Ethereuma.

Decentralizovane aplikacije koje funkcionišu na Ethereumu koriste i sve prednosti koje nosi i sam blockchain pa su nepromjenljive, kriptografski sigurne, zaštićene od hakerskih napada, funkcionišu na osnovu konsenzusa i mogu da rade stalno (Zero Downtime).

Ipak, pametne ugovore i decentralizovane aplikacije pišu ljudi i samim tim je moguće da se dešavaju greške i bagovi u kodu. Problem je u tome što kada je jednom pronađen način da se greška iskoristi, nema načina da se eksploatacija zaustavi sem da se postigne konsenzus o izmenama osnovnog koda.

Interesantna činjenica u vezi sa Ethereumom, jeste da su za nekoliko godina od nastanka prednosti ovog blockchaina postale jasne oblastima. Najzaslužnija za to je organizacija Ethereum Alliance koja poput Hyperledgera povezuje najveće kompanije, sa ciljem razvoja Ethereuma i iskorišćavanja njegovih prednosti.

Pametni ugovori — Smart Contracts

Pametni ugovori predstavljaju najzanimljiviji koncept i ujedno možda najvažniju funkciju koju omogućavaju blockchain sistemi.

Legendarni kriptograf Nick Szabo je 1994. godine predložio da raspodijeljene knjige mogu biti iskorišćene za pametne ugovore (mnogo prije nastanka same tehnologije). Nick Szabo i njegovi tekstovi su navodno poslužili kao uzor Satoshiju.

Pametni ugovori su automatski, “samo-izvršavajući”, blockchain odnosno digitalni ugovori. Klasični ugovori su pretvoreni u programski kod, raspodijeljeni i sačuvani na mreži. Njih se pridržavaju i izvršavaju svi uređaji koji učešćem prihvataju sve uslove koji su definisani u programskom kodu.

Upravo je Nick Szabo davno ponudio do danas najbolje poređenje pametnog ugovora. On je uporedio ovu tehnologiju sa aparatom za slatkiše. Kada ubacimo određenu količinu novca i unesemo kod slatkiša u aparat, on automatski izbacuje zadati slatkiš.

U svakodnevnom životu imamo dvije ugovorne strane koje se slažu oko određenih uslova. Ukoliko obje strane ispoštuju uslove, ugovor je na snazi. U suprotnom, ako je prekršen, ugovor se raskida. Ugovori su pravno obavezujući i osnov su organizacije i funkcionisanja ljudskog društva. Najvažniji napredak koji blockchain donosi je način kojim eliminiše posrednika čak i u ugovorima, uz veću dozu sigurnosti. Poput klasičnih ugovora definiše pravila, kazne, ali i automatski sprovode obligacije.

Kada je pametan ugovor postavljen na blockchain, svaki učesnik samim svojim učešćem u mreži pristaje na uslove koji su njime definisani. Uslovi više nisu pravno obavezujući, već su obavezujući algoritmom. Najjednostavnije rečeno, jednom “potpisan” ugovor od više strana će neupitno i automatski biti izvršen.

Tu se krije i najveća vrijednost pametnih ugovora — dogovori, biznis pravila i definisani odnosi više nisu sačuvani u nekoj odvojenoj bazi ili sefu, već postaju automatizovani algoritam.

Pomenuti karakteristike pametnih ugovora omogućavaju njihovu primjenu i automatizaciju u mnogim oblastima. Oni doprinose:

  • povjerenju — podaci na blockchainu ostaju zauvijek
  • transparentnosti — jednom ugovorene obaveze ostaju trajno
  • sigurnosti — praktično ih je nemoguće promijeniti jer su kriptografski zaštićeni
  • brzini — automatsko izvršavanje transakcija i uslova ugovora je neuporedivo sa ručnom obradom dokumenata
  • nižim cijenama — smanjenjem broja posrednika, stvara se prostor za velike uštede
  • preciznosti — nema ručnog unošenja podataka čime se smanjuje mogućnost greške
  • autonomiji — pristanak zavisi samo od ugovornih strana, pa posrednici postaju nepotrebni.

Digitalna sredstva — Digital Assets

Prethodne koncepte i Ethereum su pomenuti kako bi obradili temu digitalnih sredstava. Mnogi blockchain projekti imaju za cilj da premoste jaz između digitalnih rešenja i realnog svijeta. Proizvodi, roba, imovina mogu da se prebace na blockchain mrežu uz pomoć digitalnih sertifikata i pametnih ugovora sa svim pravno obavezujućim elementima.

Digitalizovanje sredstava otvara vrata raznim primjenama: industriji nekretnina, velikim tržištima za prodaju, upravljanju proizvodnim lancima i lancima nabavke. Trenutno je nemoguće zamisliti koliko će našu stvarnost ova tehnologija promeniti u kontekstu brzine, komunikacije, prenosa podataka kroz automatizaciju i najosnovnijih svakodnevnih stvari kojima se bavimo.

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin
Share On Reddit