Politika privatnosti

Politika privatnosti definiše koje podatke prikuplja, zašto ih prikuplja i kako ih čuva sajt Crypto Telegraf. Korištenjem cryptotelegraf.com prihvatate i saglasni ste sa sadržajem ove politike privatnosti.

Određeni dijelovi sajta cryptotelegraf.com uključuju obradu ličnih podataka ukoliko su podaci dostupni od strane korisnika. Takvi podaci se koriste isključivo za svrhe navedene prilikom njihovog unosa, i neće biti ni na koji način distribuirani trećim licima.

Podaci uneseni prilikom anketiranja neće biti objavljivani ni distribuirani trećim licima, već će isključivo biti korišteni za komunikaciju sa korisnikom, a u vezi konkretne ankete, ili slične kampanje.

Podaci takođe mogu biti pribavljeni u svrhe analize performansi sajta. U tom slučaju, njihova isključiv upotreba će biti u svrhu statističke analize performansi sajta.

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin
Share On Reddit