Lightning Network – objašnjenje

O čemu se ovde radi?

Blokčein je spor.

I stoga, skup. Ako bih morao da ti pošaljem bitkoine, primio bi ih za par sati i morao bih da platim veliku naknadu za transakciju. Sa takvom reputacijom, kako će blokčein preuzeti svet?

Svaka ideja koja može da reši neskalabilnost blokčeina je vredna pažnje, vremena i napora. Lightning Network je jedna takva ideja. Ali pre nego što shvatimo rešenje, moraćemo da shvatimo problem.

Ako ste već svesni problema, možete direktno preći na sledeći odeljak.

Zašto je blokčein spor?

Gledajte na blokčein kao na registar.

Ovaj registar sadrži nekoliko stranica (blokova) gde svaka stranica ima nekoliko transakcija. Čim se stranica popuni transakcijama, ona mora biti dodata u registar pre nego što započne sa ubacivanjem transakcija na sledećoj stranici.

Pre nego što se stranica (blok) može dodati u registar (čein/lanac), mora se napraviti neka obrada kako bi se osiguralo da se svi slažu sa njenim sadržajem. Proces otprilike traje 10 minuta (za bitkoin blokčein) za svaki blok.

Zamislite da hoćete da pošaljete 1 BTC svom prijatelju Đorđu. Transakcija će izgledati ovako.

Lightning Network 9

Između ostalog, transakcija sadrži informacije o pošiljaocu, primaocu, iznosu i naknadi za transakciju.

Čekajte malo, naknada za transkaciju?

Da, postoji i dodatna naknada.

Možete platiti da podstaknete rudare da što pre uključe vašu transakciju u blok. Nema postavljene cene i potpuno je na vama koliko ste voljni da platite kako biste ubrzali proces. Što je veća naknada, brže će vaša transakcija proći.

U svakom trenutku, postoji nekoliko transakcija dostupnih da se zabeleže na stranici.

Lightning Network 6

Rudari, tj. računari koji rade u blokčein mreži, moraju da odluče koju od dostupnih transakcija uključiti u trenutni blok. Da bi im pomogli u odlučivanju, traže koje transakcije donose najviše nagrada – što znači da će transakcije sa najvišom naknadom biti prve uključene.

Lightning Network 7

Ako postoji dovoljno transkacija sa višom naknadom od vaše da popune blok, vaša transakcija će morati da sačeka. Čekanje može trajati od nekoliko minuta do nekoliko sati. I ponekad, čak i dana. Što više plaćate naknade za transakciju, brže se obrađuje vaša transakcija.

Lightning Network 8

Zbog toga je blokčein spor, a samim tim i skup za sve koji tek počinju da ga koriste. U idealnoj situaciji, usvajanje blokčeina bi značilo više transakcija, ali kako se broj transakcija povećava, mreža će postati spora, što predstavlja prepreku za usvajanje.

Lightning Network (LN) je potencijalno rešenje problema.

Dakle, šta je Lightning Network?

Ideja LN-a je da nije potrebno da sve transakcije budu snimljene na blokčeinu.

Zamislite da i vi i ja poslujemo dosta među sobom. U tom slučaju, možemo zaobilaziti snimanje transakcija na blokčeinu i sprovesti ih van lanca (čeina).

Najjednostavnije, kako će to funkcionisati – otvorićemo nešto što se naziva kanal plaćanja između nas i snimiti njegovo otvaranje na blokčeinu. Sada, vi i ja možemo da obavimo bilo koji broj transakcija preko ovog kanala za plaćanje i može ostati otvoren satima, danima, nedeljama ili decenijama. Jedini put kad bi se ponovo dotakli blokčeina, biće kada želimo da zatvorimo kanal. Onda ćemo zapisati konačni status transakcija koje su se dogodile kroz kanal na blokčein.

Koristeći ovu ideju kanala plaćanja, možemo kreirati takvu mrežu kanala za plaćanje kako bi samo u retkim slučajevima bile potrebne transakcije na blokčeinu . Zamislite da postoje tri osobe – Xan, Yelena i Zeke.

Ako Xan i Yelena imaju otvoreni kanal za plaćanje između njih, a Yelena i Zeke imaju između njih otvoren kanal za plaćanje, onda Xan može poslati novac Zeke-u preko Yelena-e.

Pretpostavimo da Xan želi poslati 2 BTC-a do Zeke-a, Yelena će poslati 2 BTC-a do Zeke-a i Xan će nadoknaditi Yelena-i sa 2 BTC-a.

To je ideja Lightning Network-a. Zbog toga što nećete često biti u kontaktu sa blokčeinom, transakcije će se dešavati brzinom svetlosti. Kao što ste do sada pretpostavili, sva magija se dešava u kanalima za plaćanje. Hajde da naučimo trik.

A šta su kanali plaćanja?

To je kao sigurnosni depozit u kome dve osobe deponuju jednake količine novca i svako mu stavlja katanac.

Lightning Network 2

Ova akcija deponovanja jednakog broja novčanih sredstava u zajedničku kutiju zabeležena je na blokčeinu u obliku “otvarajuće transakcije”, a nakon toga je otvoren kanal za plaćanje između ova dva lica.

Ideja za zaključavanje novca u takvoj kutiji je u tome što nijedna osoba ne može da troši novac u iz kutije bez druge. Novac u ovoj kutiji se onda koristi za transakciju između njih.

Zamislite da su Xan i Yelena uneli po 10 BTC-a u sigurnosni depozit. A sada, ako Xan želi da pošalje 2 BTC-a Yelena-i, kako će to učiniti?

Da bi to učinio, on će preneti potvrdu o vlasništvu za dva svoja bitkoina Yelena-i u zajedničku kutiju. Nakon ovog prenosa vlasništva, ako je kutija otključana, Xan će moći da uzme 8 BTC-a, a Yelena će moći da uzme 12 BTC-a.

Lightning Network 3

Ali neće otvarati kutiju jer žele da nastave da vrše transakcije između sebe. U tome je lepota ovog dogovora.

Sada, ako sledećeg dana, Yelena mora poslati 1 BTC Xan-u, ona bi učinila isto – prenela potvrdu o vlasništva za jedan od svojih bitkoina Xan-u. Posle ove dve transakcije, ako je kutija otvorena, Xan može zatražiti 9 BTC-a i Yelena može da uzme 11 BTC-a.

Da biste zamislili kako izgledaju off-chain transkcije, pogledajte ovo:

Lightning Network 4

Da sumiramo, kanal plaćanja nije ništa drugo nego kombinacija udruživanja novčanih sredstava i zatim prenošenje potvrda o vlasništvu udruženog novca na dogovoreni način. Ako Xan i Yelena ikada budu želeli da zatvore kanal, mogu.

Zatvaranje kanala jednostavno bi značilo otvaranje kutije i uzimanje novca iz nje. Ovo otvaranje kutije se dešava na blokčeinu i ko koliko poseduje u kutiji se beleži zauvek.

Lightning Network 5

Tako funkcionišu kanali plaćanja. Ali ovo nije ni približno definisanju njihovog pravog potencijala. Njihova istinska moć se oslobađa kada dva ili više kanala plaćanja rade zajedno da formiraju mrežu – Lightning Network.

Dakle, kako to zapravo funkcioniše?

LN funkcioniše premeštanjem vrednosti sa vlasništva nad bitkoinom na potvrdu o vlasništvu nad bitkoinom.

Ova promena je ogromna. Kao i uvek, mi ćemo koristiti primer da to bolje razumemo. Zamislite ponovo da postoje tri osobe – Xan, Yelena i Zeke – tako da postoji kanal plaćanja između Xan-a i Yelena-e, a između Yelena-e i Zeke-a postoji još jedan kanal. Imajte na umu da Xan i Zeke nemaju kanal za plaćanje između njih.

U takvoj situaciji, ako Xan želi da prenese 2 BTC-a Zeke-u, on može koristiti kanal za plaćanje između Yelena-e i Zeke-a da to učini. Kako to izgleda?

Xan traži da Yelena prenese potvrdu o 2 BTC-a Zeke-u preko Yelena-Zeke kanala za plaćanje, a potom nadoknađuje Yelena-i sa 2 BTC-a na kanalu Xan-Yelena.

Lightning Network

Sa takvom mrežom kanala plaćanja, ogroman deo transakcija može biti izvršen van blokčeina, zbog čega se oslobađa propusni opseg lanca. Koristeći mrežu kanala plaćanja, može se dogoditi i milion transakcija, i to bez velikih naknada za transakciju.

To je Lightning Network.


Ovaj post je originalno objavljen na ovom sajtu.
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin
Share On Reddit