Holandsko ministarstvo razvija nacionalnu istraživačku agendu za blokčein

Rob van Gijzel, ambasador holandske Koalicije za blokčein, predstavio je 8. maja program za istraživanje blokčeina koji je naručilo holandsko Ministarstvo za ekonomske odnose i klimatsku politiku. Ministarstvo je stvorilo određenu jedinicu “TopTeam ICT”, koja je zadužena za istraživanje, dalji razvoj blokčeina kroz tehnologiju, pravna pitanja, ekonomski uticaj i etiku.

Program istraživanja opisuje tri ključne oblasti – koje su predložene kao kratki projekti – da ima za cilj da se bavi adresiranjem blokčeina  kako bi bio usvojen u celoj zemlji “za dobrobit društva”.

Prva od njih pokriva pitanje poverenja: prvo, u pravnim i socijalnim institucijama koje bi upravljale tranzicijom ka blokčeinu i mogle bi ga čak i “zameniti”; poverenje pojedinaca u verodostojnost i sigurnost informacija o blokčeinu; i poverenje u tehnološku pouzdanost registra, kao i ispravne pametne ugovore.

Druga oblast odnosi se na održivost, što podiže potrebu za “tehno-ekonomskom” analizom troškova, potrošnje energije, skalabilnosti i otpornosti na koncentraciju moći ili neprijateljska preuzimanja.

Na kraju, agenda ukazuje na upravljanje blokčeinom u smislu upravljanja evolucijom tehnologije i pojavom blokčein infrastrukture i servisa. Naime, on takođe pokreće pitanja kao što su odredbe o “privatnosti (uključujući pravo da se zaborave) i upravljanje samoupravnim identitetom”, koje izgleda da su oblikovane kontekstom zakona EU o Regulisanju zaštite opštih podataka (GDPR) koji stupa na snagu 25. maja.

Blokčein tehnologija napreduje u regulaciji na nivou državnih uprava, a britanski poslanik je postavio pitanje u aprilu o ulozi nacionalnih država u postavljanju okvira za decentralizovane, prekogranične sisteme koji omogućava blokčein. Najnovije vesti su da u Kini vlada planira da objavi “blokčein standarde” kako bi unapredili razvoj industrije blokčeina u celom svetu do kraja 2019. godine.


Ovaj post je originalno objavljen na ovom sajtu.
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin
Share On Reddit