Fondovi berzanskog indeksa bitkoina: Šta je bitkoin ETF?

Najvažniji događaj u naredna tri meseca za ceo kripto prostor je saslušanje na temu bitkoin ETF-a koju je Komisija za hartije od vrednosti i berzanske poslove (SEC) zakazala za sredinu avgusta.

CBOE se prijavila da omogući ulazak ETF-a u direktnu kupovinu bitkoina, što se drastično razlikuje od fjučers ugovora. Kada je prošle godine CBOE dobio dozvolu da započne trgovanje bitkoin fjučers ugovorima, okončan je negativan trend i bitkoin je skočio sa 2.000 dolara na 20.000 dolara.

SEC je do sada odbio sve zahteve za dobijanje dozvole za ulazak na ETF tržišta u prethodnih osam godina. Ukoliko odobre zahtev CBOE-a, što se očekuje s obzirom da CBOE ispunjava stroge zahteve koje je postavio SEC, moguć je sličan trend prošlogodišnjem.

Šta su fondovi berzanskih indeksa ili kraće ETF?

Fondovi berzanskih indeksa (ETF) su investicioni portfoliji kojima se trguje kao akcijama na berzi. Fondovi berzanskih indeksa su slični indeksnim investicionim fondovima. Generalno, ETF ne nastoje da ostvare bolje performanse u odnosu na svoj korespondirajući indeks već jednostavno da potvrde njegove performanse. Finansijske inovacije i ekonomski ambijent su nametnuli nove finansijske proizvode inicirajući novi, aktivniji strateški okvir u funkcionisanju ETF-a.

Osnovni pristup industriji fondova berzanskih indeksa

Trgovci običnim akcijama trguju redovnim akcijama, derivativima na obične akcije ili akcijskim indeksima (opcije, svopovi i forvardi), konvertibilnim hartijama i proizvodima zasnovanim na udelu uključujući fondove berzanskih indeksa (ETF). Sve pomenuto predstavlja područje velikog poslovanja i zahteva visok stepen specijalizacije. ETF su jedan tip strukturisanog berzanskog proizvoda, dok drugi primeri obuhvataju ETN (exchange traded notes), obveznice vezane za redovne akcije, zatvorene fondove, ETC (exchange traded commodities), ETV (exchange traded vehicles) i slično.

ETF su portfoliji akcija ili hartija sa fiksnim prinosom kojima se trguje na berzi poput individualnih akcija. Obično su strukturirani na način da prate performanse indeksa specifičnog tržišta, kao u slučaju indeksnog fonda. ETF su fondovi koji slede indekse poput NASDAQ – 100 Index, S&P 500, Dow Jones itd. Kupovinom akcija ETF kupuje se udeo portfolija koji sledi dobit i prinos indeksa. Ovi fondovi kombinuju rang diversifikovanog portfolija sa jednostavnošću trgovanja pojedinačnom akcijom. Mogu se kupiti akcije ETF na kredit (margin), akcije prazne prodaje ili duži holding. Prilikom kreiranja ETF akcija ovlašćeni institucionalni investitori deponuju kod ETF institucije pakete akcija, koje prati određeni berzanski indeks. ETF institucija emituje odgovarajuću količinu akcija fonda u zamenu za korpu akcija. Institucionalni investitori plasiraju pomenute ETF akcije na sekundarnom tržištu (po važećoj ceni). Dakle, vrši se konverzija korpe akcija u ETF akcije. U drugom slučaju – poništavanju akcija fonda, ovi investitori vraćaju ETF instituciji određenu količinu akcija fonda u zamenu za korpu akcija. Kreiranje i poništavanje se odvijaju prema neto vrednosti aktive (NAV), a  kalkulacija NAV je bazirana na ukupnoj aktivi ETF, oduzimanjem troškova i deljenjem sa brojem emitovanih akcija (u opticaju) ETF. Ne postoji garancija ili osiguranje da će se sa akcijama fonda uvek trgovati na sekundarnom tržištu po ceni koja je jednaka NAV. Ipak, sposobnost Ovlašćenih učesnika da kreiraju i povlače akcije fonda olakšava da se cena ETF održava u skladu sa očekivanom NAV. Fond generalno trguje po ceni blizu NAV, ali i po većoj (premija) ili nižoj (diskont) u odnosu na NAV. Na osnovu izabrane korpe akcija tehnički bi trebalo lako pratiti kretanje indeksa na berzi. Praćenje berzanskog indeksa akcija omogućava standardizaciju brzih procesa kreiranja i poništavanja količine akcija fonda. Odsustvom aktivnog upravljanja portfolijom akcija, uz niže troškove (cenu ETF transakcije), omogućena je pasivna investiciona strategija praćenja izabranog indeksa. Međutim, novi proizvodi su nametnuli agresivniju, proaktivnu strategiju (sintetički ETF-i) koja suštinski prevazilazi metode pasivnog indeksiranja zastupljene u konvencionalnoj formi ETF-a. Naime, industrija ETF se usmerava ka kompleksnim proizvodima, nejasnim i nerazumljivim investitorima, koji obuhvataju derivative, neosigurani dug ili aktive povezane sa robama. Novi proizvodi uglavnom pružaju manju transparentnost nego tradicionalni ETF-i. Uvođenje jedinstvene regulacije ETF i poboljšano objavljivanje i transparentnost nameće se kao potreba u uslovima kada investitori ne razumeju najbolje što kupuju, kako procenjuju rizike i troškove.

Šta je bitkoin ETF?

U suštini, bitkoin ETF prati indeks cene bitkoina. To znači da kada kupujete bitkoin ETF, kupujete kriptovalutu, istina indirektno. Kada u vašem portfoliju imate i bitkoin ETF, koji prati cenu bitkoina u realnom vremenu, razlikujete se od nekoga ko u svom portfoliju ima bitkoin samo u tome što vi imate taj luksuz da ga kupujete i skladištite bez ikakvih briga i problema. Najveća mana u procesu ulaganja u bitkoin je složenost postupka. Međutim, sa pojavom bitkoin ETF, kriptovaluta će postati pristupačnija za veći broj investitora. To znači da će investitori koji su bili spremni, ali do sada nisu mogli, sada moći da ulažu u bitktoin na način na koji bi to činili u zajedničkim ili penzijskim fondovima. Očekuje se da će bitkoin ETF da poveća vrednost bitkoina. Početkom 2000-tih se pojavio ETF za zlato i cena zlata je drastično porasla.

Kako se investira u bitkoin ETF, šta je uključeno?

Da biste započeli proces potrebno je da otvorite račun kod jednog od postojećih brokera. Nakon toga, pristupite vašem nalogu i unesite sredstva. Potražite svoje preferencijale i obratite pažnju na uslove vezane za poslovanje. To je izuzetno važno. Nakon toga, slobodno može da odlučite o bilo kojoj količini akcija koju želite da kupite, a zatim odaberete tip zahteva. Neke platforme vam omogućavaju da pregledate vaše zahteve i proverite da li je sve u redu. Obavezno proverite da li je sve ispravno uneto pre nego što potvrdite zahtev.

Nakon toga, možete obavljati trgovanje na istoj platformi bez potrebe za kripto novčanikom ili kripto berzom.


Ovaj post je originalno objavljen na ovom sajtu.
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin
Share On Reddit