Bitkoin “fjučersi”, objašnjenje

Šta su „fjučersi“

„Fjučersi“ su ugovori o kupovini ili prodaji robe ili finansijske aktive (žito, zlato, hartije od vrednosti…) na određeni datum u budućnosti, po ranije utvrđenoj ceni.

Kada ugovorne strane potpisuju ovu vrstu ugovora, one se obavezuju da predmetnu robu prodaju, odnosno kupe po ranije utvrđenoj ceni, bez obzira na njenu tržišnu vrednost u trenutku realizacije ugovora.

Ovaj tip ugovora se koristi prevashodno kao „alat“ za samanjenje rizika od promene cena na finansijskom tržištu. Dakle neretko nema za cilj povećanje profita već „osiguranje“ cene.

„Fjučersi“ se koriste i u portfolijima, jer predstavljaju efikasnu metodu za osiguravanje pozicija od fluktuacija cene.

Ovim ugovorima se trguje na berzi „fjučersa“.

Kako funkcionišu fjučersi?

Postoje dve pozicije iz kojih možete sklopiti „fjučers“-e: duga ili krataka

Ako se odlučite za prvu opciju, obavezujete se da kupite robu po utvrđenoj ceni kada ugovor istkne.

Ako se odlučite za kratku poziciju, obavezujete se da prodate robu po određenoj cijeni po isteku ugovora.

Dobar primer za bolje razumevanje ove „situacije“ je aviokompanija koja želi da se osigura od rasta cene goriva tako što će potpisati „fjučers“ sa dobavljačem.

Recimo da avio gorivo košta $ 2 po galonu. Aviokompanija, potpisuje tormesečni „fjučers“ za 1.000 galona govira po toj ceni. Dakle vrednost ugovora je 2.000 dolara.

Ako za tri meseca, kada istekne ugovor, cena jednog litra avio goriva iznosi 3 dolara, aviokompanija je uštedela 1.000 dolara.

Dobavljač će rado pristati na ovakvu vrstu dogovora jer mu obezbeđuje zagarantovanu prodaju, štiteći ga od iznenadnog pada cene goriva.

U ovom slučaju obe strane su se osigurale od nestabilne cene goriva.

Postoje i oni koji ne koriste „fjučers“ ugovore ne kao mehanizam zaštite već za ostvarivanje brzog i velikog profita.

Planski se odlučuju za „dugu“ poziciju kada je cena robe niska. Kako cena robe raste, raste i vrednost ugovora, te ukoliko odluče, ugovore mogu da prodaju po znatno višim cenama.

Šta su bitkoin „fjučersi“ ?

Kao što smo na početku rekli „fjučersi“ se ne koriste samo za robu već i za finansijske derivate.

Kada je reč o bitkoin „fjučersima“, ugovor se zasniva na ceni bitkoina, nagađanjima kakva bi cena mogla biti u budućnosti.

Ovi ugovori omogućavaju trgovinu i špekulaciju o ceni bitkoina i onima koji ih zapravo i ne poseduju.

Postoje dve značajna benefita.

Prvi, iako je bitkoin i dalje neregulisan, bitkoin „fjučers“ – ima se može trgovati na berzama. Ovo je dobra vest za one koji su zabrinuti zbog rizika vezanih za nedostatak regulative u ovoj oblasti.

Drugi, u zemljama u kojima je trgovina bitkoinima zabranjena, zahvaljujući ovim „fjučersima“ investitorima je omogućeno da još špekulišu o ceni bitkoina.

Kako oni funkcionišu?

Bitkoin „fjučersi“ funkcionišu po potpuno istom principu kao i „tradicionlni fjučers“  ugovori.

Predviđanjem da li će se cena bitkoina povećati ili smanjiti, špekulanti će se odlučivati za duge ili kratke bitkoin „fjučerse“.

Na primer, ako neko poseduje jedan bitkoin po ceni od 18.000 dolara (hipotetički) i predviđa da će se cena u budućnosti smanjiti, kako bi se zaštitio, on može prodati  bitkoin „fjučers“ po sadašnjoj ceni, što je 18.000 dolara.

Neposredno pre datuma realizacije ugovora (isplate) cena Bitkoina pada, a sa njom i vrednost ugovora, i pojedinac odlučuje da otkupi bitkoin „fjučers“

Ako bi se novi ugovor  zaključio na 16.000 dolara (hipotetički), on je već je zaradio 2.000 dolara i  zaštitio svoju investiciju.

Ovo je primer kako funkcionišu standardni bitkoin „fjučersi“, naravno uslovi se razlikuju od slučaja do slučaja i u zavisnosti od berze, koja definiše minimalne i maksimalne limite cena.

Kako bitkoin „fjučersi“ utiči na cenu bitkoina

Kratkoročno oni podižu cenu bitkoina kao opšti interes za kriptozajednicu.

Dan nakon što su bitkoin „fjučers“-i plasirani na berzi Chicago Board Options Ekchange (CBOE), po prvi put, cena je skočila skoro 10%,  na 16.936 dolara.

Price Index

Slično tome, u periodu pripreme plasmana bitkoin „fjučers“-a, na jednoj od najvećih svetskih berzi – Čikaška trgovačka berza (CME), cena bitkoina premašila 20.000 dolara.

Price Index

Dugoročni uticaj je teže predvideti, ali po svemu sudeći, bitkoin „fjučers“-i će nastaviti da povećavaju cenu bitkoina.

Da li to znači da će vrednost najverovatnije rasti ?

Postoji nekoliko razloga zašto je to slučaj.

  •     Budući da se bitkoin „fjučers“-ima može trgovarti na berzama, to ljudima koji su skeptični zbog nedostatka regulative, uliva poverenje i daje podsticaj da investiraju.
  •     Verovatnije je da će Institucionalni investitori klijentima ponuditi  bitkoin „fjučers“ kao održivu investicionu opciju.
  •     Povećava likvidnost na tržištu, olakšavajući kupovinu, prodaju i trgovinu kriptovalutom, a samim tim i profitabilnost.
  •     Bitkoin tržište čini dostupnijim većem broju investitora, uključujući i zemlje u kojima je trgovina bitkoinima zabranjena.

Pošto se „fjučersi“ koriste i za regulisanje fluktuacije  cena osnovnih sredstava, doprinose i tome da je bitkoin stabilniji.

Šta oni znače za čitavu industriju blokčeina?

Mogući su različiti ishodi.

Bitkoin se smatra za  se posmatra kao neka vrsta „lidera“ za kriptovalute. Stoga, ako cena bitkoina kratkom vremenskom periodu značajno poraste, bez obzira na to da li to je posledica bitkoin „fjučersa“ ili ne, broj ljudi koji će se zainteresovati raste.

S porastom broja ljudi koji postaju svesni kriptoindustrije, rašće i znanje o altkoinima i cene će ići gore.

Mada je moguć  i obrnuti scenario.

Investitori bi mogli da prodaju svoje altkoine za bitkoine kako bi uzeli uzeli svoje „parče kolača“ u aktuelnoj kripto jurnjavi. Veliki prodaje bi mogle da izazovu drastičan pad cena ostalih kriptovaluta.

Ipak izvesnije je da će jače valute kao što su Ethereum, Litecoin, Ripple itd., slediti put bitkoina i naći primenu u trgovini, a samim tim će imati „fjučer“ ugovore.

Gde možete trgovati bitkoin fjučersima?

Postoje dva odvojena tržišta na kojima se može trgovati sa bitkoin „fjučurs“-ima

Prva opcija u odabranim menjačnicama kriptovaluta (BitMEKS i OKCoin). Menjačnice kriptovaluta ovu opciju nude već izvesno vreme, ali je pravno ne regulisana.

Druga opcija su berze. Ovo je skorašnja pojava i deo razloga zbog kog smo videli decembarski rast vrtoglavi rast cene bitkoina.

Počelo 10.decembra plasiranjem bitkoina „fjučers“-a na CBOE . Sledi Čikaška trgovačka berza (CME), 17. decembra. Brokerske kuće kao što su TD Ameritrade i JP Morgan su takođe izrazile interes da omoguće trgovanje bitkoin „fjučersima“.


Ovaj post je originalno objavljen na ovom sajtu.
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin
Share On Reddit